© 2023 by Roland VC. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Produceert uw onderneming produkten of oplossingen op het gebied van energietechnologie, dan kunnen wij de juiste verkoopmarkt vinden. Door middel van een strategisch partnerschap activeren wij de verkoopmogelijkheden, zodat met gekwalificeerde kopers en onafhankelijke distributeurs zaken kan worden gedaan.

Wij werken als partners van toonaangevende vernieuwers in technologie om samen wereldproblemen op te lossen, betrouwbare produkten en systemen aan te bieden en geïntegreerde oplossingen van innovators aan te dragen.

Onze diensten en bronnen geven onze partners een stap voorsprong op de concurrentie, zowel bij marktentrees als produktpresentaties. Laat onze technologie-experts, sales engineers en strategische partners u helpen bij het identificeren van uw doelgroep met een compleet beeld van de vraag naar uw produkten. Onze toewijding en strenge selectieproces zijn erop gericht de doelstellingen van onze partners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Energieveiligheid in Latijn-Amerika was de drijvende kracht achter energiediversificatie teneinde negatieve macro-economische effecten tegen te gaan. In de afgelopen paar jaren hebben we een toename gezien van investeringen in innovatieve energie, stijgend boven de tachtig miljard US dollar. Onze data-analyse laat een opmerkelijke en competitieve stijging zien in de beoordeling van markten. We richten het accent op het kennisniveau in de regio en leren van het identificeren en binnenslepen van opkomende trends in innovatieve energie. Deze succesfactoren zijn niet alleen noodzakelijk om onze doelstelling van waarde-opbouw voor onze klanten te bereiken, maar ook om te anticiperen op het potentieel aan toekomstige verkoopkansen.

Met een groeiend aantal klanten en de focus op geacrediteerde acquisitie en partnerships, tracht onze samenwerking de uitgaven door middel van strategische initiatieven te beheersen en worden service agreements (SA) verder toegepast. Wij zijn gegrondvest op service met het doel om kosten te drukken. Dit doen we door invloed uit te oefenen op de prijskracht van een gezamenlijk opgevoerde vraag terwijl we tegelijkertijd de acquisitielasten van nieuwe produkten verminderen. Alle service overeenkomsten volgen een proces van de volgende activiteiten:

 

  • Een gunstige vraagprijs bedingen van verkopende partners

  • De administratieve last op acquisitieprocessen reduceren

  • Het proces voor vaste leden vereenvoudigen

  • Efficiënt gebruik van geaggregeerde vraag naar bulkorders

  • Zorgen dat aankoopbesluiten in lijn zijn met geselecteerde technologische oplossingen

  • Strategische en operationele doelen afstemmen op de beste aankooppraktijken

Een tekort aan toegang tot financiering vormt een sterke barrière tussen innovatieve ontwikkelaars en de financiële markt. Het beperkt de aanvoerketen van producenten van technologieën en materialen. Bovendien zijn hoge financieringskosten voor kleine acquisities algemeen gebruikelijk. Openbare financiële instellingen lenen dikwijls geld tegen hogere rentes vanwege aanwezige risico’s.

Om die hoge koersen in de privésector te vermijden, onverwachte kansen optimaal te benutten, en de continuïteit van een sterke technologische aanvoerketen te verzekeren, vertrouwen wij op onze locale verkoopdeskundigen en op private equity-partijen met ruime ervaring in de energiemarkt.